pływalnia, basen, oceanik

Załoga

 • basen, pływalnia
  Janusz Suwiczak
  Kier. zespołu ratowników
  basen, pływalnia
 • basen, pływalnia
  Natalia Doruch - Pałka
  Ratownik / Instruktor
  basen, pływalnia
 • basen, pływalnia
  Radosław Bacik
  Ratownik
  basen, pływalnia
 • basen, pływalnia
  Barbara Szwacka
  Ratownik
  basen, pływalnia
 • basen, pływalnia
  Krystian Cywiński
  Ratownik
  basen, pływalnia
 • basen, pływalnia
  Marek Marczewski
  Ratownik Wodny
  basen, pływalnia
Janusz Suwiczak / Kier. zespołu ratowników

- Członek zarządu Rejonowego WOPR w Kaliszu

- Ratownik Wodny - członek WOPR

- Ratownik pływalni

- Ratownik kąpielisk i wód śródlądowych

- Ratownik kąpielisk morskich
- Audytor kąpielisk śródlądowych i morskich
- Okręgowy sędzia pływania
- Sternik motorowodny
- Płetwonurek KDP / CMAS

- Upoważniony do przeprowadzania egzaminów

    na kartę pływacką, specjalną kartę pływacką

- Uprawniony do prowadzenia podstawowej nauki pływania

- Uczestnik ogólnopolskiej konferencji

    "Bezpieczne kąpieliska"

- Uczestnik II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Stan,

    perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej

    i sportu w XXI wieku 

- Ratownik wg systemu: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

- Stażysta zabezpieczenie śródlądowych regat żeglarskich

- Certyfikat - CAR IN THE WATER - dr Rik Voorhelst ILS

   (techniki ratowania siebie oraz pasażerów z tonącego auta)

Tel. E-mail: januszsuw@interia.pl
Natalia Doruch - Pałka / Ratownik / Instruktor
• mgr wychowania fizycznego
• nauczyciel wychowania fizycznego
• menedżer sportu
• trener pływania kl. II
• instruktor pływania z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć ruchowych
• instruktor odnowy biologicznej
• ratownik WOPR
• ratownik systemu: kwalifikowanej pierwszej pomocy
• stażysta zabezpieczeń śródlądowych regat żeglarskich
• wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
• uczestniczka kursu doszkalającego w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych w wodzie z dziećmi w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
• uczestnik krajowych konferencji pt: „Pływanie niemowląt”
• szkolenie z zakresu niesienia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz resuscytacji krążeniowo oddechowej dla niemowląt i dzieci
Tel. E-mail:
Radosław Bacik / Ratownik
 • Ratownik Wodny - członek WOPR
 • Ratownik Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
 • Sternik motorowodny
 • Stażysta zabezpieczania śródlądowych regat żeglarskich
Tel. E-mail:
Barbara Szwacka / Ratownik
 • Instruktor pływania
 • Sędzia pływacki
 • Żeglarz jachtowy
 • Ratownik Wodny - członek WOPR
 • Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 

Tel. E-mail:
Krystian Cywiński / Ratownik
 • mgr wychowania fizycznego
 • Instruktor pływania
 • Instruktor odnowy biologicznej
 • Sternik motorowodny
 • Ratownik wodny zawodowy pływalni śródlądowy morski
 • Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Tel. E-mail:
Marek Marczewski / Ratownik Wodny
 • mgr Wychowania Fizycznego                      

 • Ratownik Wodny WOPR

 • Ratownik w/g systemu KPP

Tel. E-mail:
basen, pływalnia
basen, pływalnia
© Copyright by Oceanik